Schooltijden

Wij werken volgens het 5 gelijke dagen model. Wij zien dat dit model kinderen rust en continuïteit in het dagritme biedt. 
Van maandag tot en met vrijdag gaan alle kinderen van 8:30 uur - 14:00 uur naar school.

Doordat we in grotere blokken werken en kinderen niet tussen de middag naar huis gaan, ontstaat ruimte om het lesprogramma anders in te delen dan bij het traditionele model. De rust van de pauzes wordt zowel door kinderen als leerkrachten als positief ervaren. 

Na lestijd is er in dit model voor de medewerkers ruimer de gelegenheid voor de niet lesgebonden taken, samenwerking, voorbereidingen en bijscholing.