Klassenouders en activiteiten

Ouderbetrokkenheid en samenwerking vinden we belangrijk. Samen willen we er immers voor zorgen dat de kinderen een leerzame maar ook fijne tijd hebben op de basisschool.  Ouders en team zorgen samen voor bijzondere (feest)dagen en vieringen.

We vragen in alle groepen of er ouders zijn die klassenouder willen worden en daarnaast vragen we alle ouders aan het begin van het schooljaar om aan te geven bij welke feestdagen en activiteiten zij kunnen helpen. We proberen hierdoor de ouderparticipatie zo breed mogelijk plaats te laten vinden. De klassenouders treden hierbij vaak op als contactpersoon bij de voorbereiding van activiteiten. 

In het schooljaar 2-23-2024 zijn we samen met een aantal ouders begonnen met een activiteitencommissie, om te kijken waar we elkaar als school en ouders kunnen versterken helpen!

Houdt u van ‘de handen uit de mouwen’ dan bent u van harte welkom! De groepsleerkracht kan u meer vertellen!