Kort en Krachtig

 

CBS ’t Fundament is een school met een christelijke grondslag, waar iedereen zich welkom en veilig voelt.
Waar iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf en voor de ander.
Een plek waar we kunnen zijn wie we zijn.
Waar we trots zijn op wat we kunnen en waar we uitgaan van onze eigen en onze gezamenlijke mogelijkheden.

In onze folder leggen we dit kort en krachtig uit. Deze ligt klaar voor u op school!