Vind je iets leuk, leer je het vanzelf!

CBS ’t Fundament is een school met een christelijke grondslag, waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Waar iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf en voor de ander. Een plek waar we kunnen zijn wie we zijn. Waar we trots zijn op wat we kunnen. En waar we uitgaan van onze eigen en onze gezamenlijke mogelijkheden, zodat we ons zo breed en optimaal mogelijk ontwikkelen.

De kinderen worden in een uitdagende leeromgeving, die aansluit bij hun belevingswereld, eigenaar gemaakt van hun eigen leerproces. We kijken naar het kind, naar de leerstijlen en naar het te halen streefniveau en passen hierop het aanbod aan. Hierbij speelt samenwerkend leren een grote rol. We willen dat het kind zich prettig voelt en actief betrokken is bij zijn eigen leerproces. 

We kennen de kinderen: hun kwaliteiten, interesses, sterke en zwakke punten. Wij geven onderwijs vanuit een sturende, coachende rol en weten op welke wijze we de kinderen kunnen uitdagen en onderwijzen. Hierbij zijn waarden en normen belangrijk. Het pedagogisch klimaat moet goed zijn. We zijn samen verantwoordelijk en scheppen de voorwaarden om de kinderen goed te laten leren. Daarbij stemmen we af op de behoeften van de kinderen en kijken daarbij ook naar de diverse leerstijlen. We maken gebruik van samenwerkend leren, waardoor we de kinderen leren en laten ervaren dat door samenwerking meer/betere resultaten te halen zijn.  

Eigenaarschap

Samenwerken

Creativiteit

Ontdekken

Laatste nieuws

Agenda