Quadraten

 

Onze school valt onder de verantwoording van de Stichting Quadraten. 
In het koersplan van Quadraten, de leidraad voor alle scholen, kunt u lezen waar Quadraten voor staat.

Quadraten is een samenwerkingsbestuur voor christelijke, openbare, samenlevings- en samenwerkingsscholen in het Westerkwartier - Noordenveld.

Meer algemene informatie over Quadraten vindt u op de website.