Schets van onze school

Schoolnaam
CBS 't Fundament is sinds 31 mei 1997 de naam van de school.  Voorheen had de school de naam ‘School met de Bijbel’ van 31 mei 1897 tot en met 31 mei 1997.

't Fundament verwijst zowel naar de Bijbel, van waaruit wij willen handelen, als naar het onderwijs, dat de basis is voor de verdere ontwikkeling. 

Situering

CBS 't Fundament is de enige basisschool in het dorp en wordt bezocht door kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Onze school staat open voor kinderen met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen. We verwachten dat ouders de grondslag en de uitgangspunten van school respecteren. 

Er zijn in totaal zes lokalen. Daarnaast is er een bibliotheek/werkruimte waarin computers beschikbaar zijn voor de leerlingen.  Verder beschikt de school over een lerarenkamer, een werkkamer voor de intern begeleider, directie en administratie en een stille werkruimte. De kleuters hebben de beschikking over hun eigen speellokaal, dat ook gebruikt wordt voor andere activiteiten zoals voorstellingen, ouderavonden en dergelijke.

 

Schoolgrootte
De verwachting is dat de komende jaren het leerlingenaantal rond de 70 leerlingen zal blijven. Ons team bestaat uit de directeur, adjunct-directeur, zeven leerkrachten, een onderwijsassistent, een administratief medewerker en een conciërge, die samen in goed overleg de kinderen willen begeleiden.