Verlofaanvraag

Uw kind is leerplichtig vanaf het moment dat het 5 jaar is geworden. Om een aantal redenen kunt u voor uw kind verlof aanvragen buiten de reguliere schoolvakanties. Hiervoor kunt u onderstaand aanvraagformulier downloaden en invullen. Wij verzoeken u het formulier vervolgens in te leveren op school of te versturen via de mail naar :  fundament@quadraten.nl.
Bij het formulier vindt u ook de wettelijke regeling wanneer verlof buiten de schoolvakanties mogelijk is. De directie zal over verlof langer dan 10 dagen altijd met de leerplichtambtenaar overleggen en zich in alle gevallen houden aan de wettelijke regels voor verlof.

Ook bij vierjarigen verzoeken wij u gebruik te maken van het formulier voor de aanvraag van verlof, wanneer de afwezigheid voortijdig bekend is. Een vierjarige is niet leerplichtig, maar wel schoolplichtig. Verlof en verzuim worden geregistreerd.