Ouders

 

Ouderbetrokkenheid

Leerlingen worden ons toevertrouwd; wij zien hun ouders als partners. We spreken ouders geregeld over hun kind. Dat vinden wij belangrijk: samen stimuleren we de ontwikkeling van kinderen en werken we aan een veilige, fijne en betrokken school.
 

Wij nodigen ouders uit om mee te denken op het gebied van beleid via de MR.
Wilt u praktisch ondersteunen tijdens vieringen en activiteiten dan bent u van harte welkom in de activiteitencommissie of als klassenouder.
Ook bij het samen lezen, op de fiets naar de sportvelden en bij andere activiteiten vinden we het fijn dat we op u kunnen rekenen.