Kanjeronderwijs

Sinds augustus 2015 is CBS ’t Fundament een Kanjerschool. Alle groepen van onze school krijgen de Kanjertraining. Deze is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren op een goede manier met zichzelf en met de ander om te gaan. De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes, die door middel van een gekleurde petten zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag. We starten het schooljaar altijd met de Gouden weken. In deze weken leren we elkaar extra goed kennen. Ook bespreken we omgangsregels en maken we klassen- en schoolafspraken.

Het Kanjeren stopt niet binnen de grenzen van het klaslokaal. Ook in de rest van de school, op het schoolplein en daarbuiten speelt Kanjeren een rol. Kanjeren is ook niet slechts een les op het lesrooster, maar een manier van omgaan met elkaar. Daarom vinden we het belangrijk dat ook ouders betrokken worden bij het Kanjeren. Ouders, leerlingen en leerkrachten gaan dan op een respectvolle manier met elkaar om. Open communicatie, waarin men ook feedback kan geven, maar ook zeker kan ontvangen.

Om het Kanjeren een rol te geven in de dagelijkse praktijk bespreken we dit regelmatig met elkaar.
In geen geval accepteren wij pestgedrag en treden daar tegen op! We rekenen hierbij ook op de samenwerking tussen leerkrachten-ouders en leerlingen.