Organisatie van het onderwijs

 

Onderbouw- en bovenbouwteams
Op school wordt gewerkt met een onderbouw- (groepen 1 t/m 4) en een bovenbouwteam (groepen 5 t/m 8). De leerkrachten van ieder team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen die onder dit team vallen.  De groepen zijn verdeeld in basisgroepen. In de basisgroep wordt de schooldag gestart en geëindigd. Bovendien lunchen de kinderen in de basisgroep. In het rooster van de groepen staat vermeld welke leerkracht die dag verbonden is aan de basisgroep.  

 

Onderwijs op maat
Gedurende de schooldag zijn de kinderen natuurlijk veel met rekenen, taal en andere vakken in de weer. Als we dat doen maken we zoveel mogelijk groepen/groepjes waarbij kinderen hetzelfde niveau en/of qua leren dezelfde manier van verwerken hebben. De begeleiding van de kinderen wordt dan uitgevoerd door de leerkrachten van de basisgroep 
én we hebben in iedere bouw een extra leerkracht of onderwijsassistent beschikbaar. Het streven is om iedere leerling zoveel mogelijk op maat te begeleiden. 

 

Zelfstandig werken
We leren de kinderen zelfstandig te werken. In de verschillende taken zitten verplichte en vrije opdrachten. Groep 1, 2 en 3 werkt met het (digitaal) planbord. Vanaf groep 4 starten we met dagtaken en weektaken. De bedoeling van het zelfstandig werken is dat kinderen meer verantwoordelijkheid krijgen, leren plannen en leren samenwerken. De leerkracht krijgt op deze manier meer tijd voor de begeleiding van kleine groepjes.