Kanjeronderwijs

Sinds augustus 2015 is ’t Fundament een ‘Kanjerschool’. Alle groepen van onze school krijgen de Kanjertraining. Deze is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren op een goede manier met zichzelf en met de ander om te gaan. De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes, die door middel van een gekleurde petten zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag. We starten het schooljaar altijd met de ‘Gouden weken’ In deze weken maken we (opnieuw) kennis met elkaar. Ook bespreken we de omgangsregels en maken we afspraken over pesten.

Het Kanjeren stopt niet binnen de grenzen van het klaslokaal. Ook in de rest van de school, op het schoolplein en daarbuiten speelt Kanjeren een rol. Kanjeren is ook niet slechts een les op het lesrooster, maar een manier van omgaan met elkaar. Daarom vinden we het belangrijk dat ook ouders betrokken worden bij het Kanjeren. Ouders, leerlingen en leerkrachten gaan dan op een respectvolle manier met elkaar om. Open communicatie, waarin men ook feedback kan geven, maar ook zeker kan ontvangen.

 

Om het Kanjeren een rol te geven in de dagelijkse praktijk bespreken we dit regelmatig met elkaar.
In geen geval accepteren wij pestgedrag en treden daar tegen op! We rekenen hierbij ook op de samenwerking tussen leerkrachten-ouders en leerlingen. 


 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.